Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม

ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์@หมู่บ้านฉลองกรุงวิลล่า
***ลาดกระบัง ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์@หมู่บ้านฉลองกรุงวิลล่า***

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.

>>>นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต (นายโกศล สุนทรพฤกษ์) หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงตรวจสอบร้องร้องทุกข์ กรณีน้ำท่วมขังรอการระบาย ณ หมู่บ้านฉลองกรุงวิลล่า ซอยฉลองกรุง 25 เขตลาดกระบัง

>>>จากการ ตรวจสอบเบื้องต้นประชาชนส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบาย โดยส่วนมากได้มีการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของตนเองให้มีระดับสูงขึ้นเพื่อรองรับกับถนนภายในซอยฉลองกรุง 25 ส่วนประชาชนที่รับความเดือดร้อนมีประมาณ 10 หลังคาเรือน จากตรวจสอบแล้วนั้น พบว่า บ้านพักอาศัยของผู้ที่รับความเดือดร้อนนั้นยังคงเป็นบ้านเก่าที่ยังไม่ได้ยะระดับให้เท่ากับถนนที่ถูกปรับปรุงใหม่

>>>นอกจากนี้ ยังได้พบปะพูดคุยกับประธานและกรรมการชุมชนถึงประเด็นความเดือดร้อนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ ดังนี้ เสียงดังจากสถานประกอบการร้านอาหารบริเวณโดยรอบซอยฉลองกรุง 25 และเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการเลี้ยงไก่ชน เมื่อตรวจสอบแล้วพบซุ่มไก่ซน เมื่อฝนตกจะมีกลิ่นรบกวนประชาชนบริเวณใกล้เคียง 

>>>ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบังได้รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยเร็ว เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที 

#ภาพ-ข่าว/ดวงกมล