Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม

ตั้งจุดกวดขันรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า จุดที่ 2
****ลาดกระบัง ตั้งจุดกวดขันรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า จุดที่ 2 @ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า***

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น.

>>>นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง เป็นประธานเปิดการตั้งจุดกวดขันรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า ณ บริเวณทางเข้า-ออกเคหะชุมชมร่มเกล้าเข้าสู่ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เป็นจุดที่ 2 ในพื้นที่เขตลาดกระบัง

>>>โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต(นางสุภมาส เลขาจารกุล, นายโกศล สุนทรพฤกษ์) หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ อปพร.เขตลาดกระบัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ร่มเกล้า เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยรักษาความสงบเขตลาดกระบัง ร่วมตั้งจุดกวดขันรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า พร้อมให้คำแนะนำ และแจ้งเตือนผู้ขับขี่รถจักยานยนต์รับจ้างให้ความร่วมมือไม่ให้วิ่งรถบนทางเท้า 

>>>โอกาสนี้ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง(นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ) กล่าวว่า การจอดหรือขับรถบนทางเท้าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560 หากพบผู้กระทำความผิดและมีการฝ่าฝืน สำนักงานเขตลาดกระบัง จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ด้านความปลอดภัย :ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย มิติ:ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า

>>พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง ได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบที่ตั้งจุดกวดขันฯ นอกจากนี้ ได้ตรวจพบการตั้งเพิงขายของบริเวณสองฝั่งทางเข้าเคหะชุมชนร่มเกล้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ได้ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่โครงการ 3 ประสาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดกระบัง เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้ากวดขันบริเวณดังกล่าวต่อไป

#ภาพ-ข่าว/ดวงกมล