Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม

เปิดงานประเพณี "ตักบาตรพระร้อยทางเรือ"
***รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดงานประเพณี "ตักบาตรพระร้อยทางเรือ" ประชาชนลาดกระบังร่วมงานอย่างเนืองแน่น***

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น.

>>>นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณี "ตักบาตรพระร้อยทางเรือ" วัดสุทธาโภชน์ ประจำปี 2561

>>>โดยมี นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต(นางสุภมาส เลขาจารกุล, นายโกศล สุนทรพฤกษ์) ผู้บริหารเขต ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตลาดกระบัง ผู้บริหารและข้าราชการครูนักเรียนในพื้นที่เขตลาดกระบัง ผู้อำนวยการการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ประธานสภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง นายกสโมสรกีฬาเขตลาดกระบัง ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคมกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยรักษาความสงบเขตลาดกระบัง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิด ณ บริเวณท่าน้ำหน้าวัดสุทธาโภชน์ 
>>>หลังพิธีเปิด คณะได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ทางเรือ มีประชาชน นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน เข้าร่วมในงานอย่างหนาแน่น จากนั้นได้เยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมงานในวันนี้ 

>>>ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ช่วงเช้า พระสงฆ์จำนวนกว่า 100 รูป ลงเรือรับบิณฑบาตด้วยเรือมาดที่ขุดด้วยไม่ตะเคียนทั้งต้นไม่มีรอยต่อ จำนวน 60 ลำ รับบิณฑบาตจากสาธุชน, ช่วงกลางวัน พิธีถวายภัตตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ด้วยชุดสำรับคาวหวาน อันเป็นเอกลักษณ์แห่งท้องถิ่น มากกว่า 100 ชุด และการแข่งขันเรือพายในท้องถิ่น ปิดท้ายด้วยพิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือพาย

>>>ทั้งนี้ งานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือของวัดสุทธาโภชน์ เป็นของชาวไทยเชื้อสายรามัญที่ยังคงยึดถือและปฏิษัติสืบทอดกันมานาวนานกว่า 100 ปี หลังวันออกพรรษาของทุกๆ ปี และเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทย ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาในการทำบุญตักบาตรมาแต่ครั้งอดีตกาลตลอดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในสมัยก่อนยังไม่มีถนนหนทางที่สะดวก ยังคงใช้แม่น้ำลำคลองในการเดินทาง รวมถึง การทำบุญตักบาตรของชาวบ้านในสมัยก่อน พระสงฆ์จะออกรับบิณฑบาตโดยทางเรือ ให้กลายเป็นวัฒนธรรมของชาวลาดกระบัง ที่ยังคงเห็นความเป็นรากเหง้าแก่นแท้ของความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามมาจนถึงปัจจุบัน งานตักบาตรพระร้อยทางเรือของวัดสุทธาโภชน์ มีพี่น้องประชาชน ทั้งในพื้นที่เขตลาดกระบัง และปริมณฑลตลอดจนนักท่องเที่ยวเดินทางหลั่งไหลเข้ามาร่วมงานสองฝั่งคลองลำปลาทิว หน้าวัดสุทธาโภชน์แห่งนี้เป็นจำนวนมากนับว่าเป็นประเพณีตักบาตรพระทางเรือแห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร ที่ยังคงอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ที่ต้องการให้คนกรุงเทพฯ มีความภาคภูมิใจในรากฐานทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย สืบไป

#ภาพ-ดวงกมล,ธวัชชัย/ข่าว-ดวงกมล