Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม

ลาดกระบัง ประชุมหารือเรื่องการบุกรุกที่สาธารณะ
***ลาดกระบัง ประชุมหารือเรื่องการบุกรุกที่สาธารณะ***

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.

>>>นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปิดกั้นทางสัญจรและบุกรุกที่สาธารณะ 

>>>โดยมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกองร้อยรักษาความสงบเขตลาดกระบัง, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลทานพิจิตร สำนักชลประทานที่ 11, องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ, การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, การไฟฟ้าเขตบางพลี, การไฟฟ้าเขตลาดกระบัง, สำนักงานประปาสุวรรณภูมิ, สำนักงานเคหะชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง, สถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย, สถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุง, การเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตลาดกระบัง

>>>ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในการการปิดกั้นทางสัญจรบริเวณคลองลำปลาทิว และการบุกรุกที่สาธารณะบริเวณพื้นที่ระหว่างเขตลาดกระบังกับองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะและคลองลำตาเสือ โดยในเบื้องต้นได้มีการนัดหมายในการลงพื้นที่ปิดประกาศให้ผู้บุกรุกรื้อถอนออกจากพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ด้านการจัดระเบียบความเรียบร้อยให้กับบ้านเมือง

#ภาพ-ธวัชชัย/ข่าว-ดวงกมล