Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม

ประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการศึกษาสำรวจและออกแบบถนนวงแหวนรอบนอก
***ลาดกระบัง ประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการศึกษาสำรวจและออกแบบถนนวงแหวนรอบนอก***

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.

>>>นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง มอบหมาย นายโกศล สุนทรพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกรูปแบบทางเลือกของโครงการ(ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก)ช่วงจุดตัด ทล.305-ทล.34 ส่วนที่ 2 ณ ห้องประชุมศรีสุทธา โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

>>>ทั้งนี้เพื่อเป็นการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการประชาสัมพันธ์และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการฯ 

#ข่าว-ดวงกมล