Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้บริหารเขต ครั้งที่ 28
***ลาดกระบัง ประชุมผู้บริหารเขตลาดกระบัง ครั้งที่ 28***

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.

>>>>นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเขตลาดกระบัง ครั้งที่ 28

>>>>โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต(นางสุภมาส เลขาจารกุล,นายโกศล สุนทรพฤกษ์) ผู้บริหารเขต หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตลาดกระบัง

>>>>ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับงานน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์บริการกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก, งานตักบาตรพระร้อยทาวเรื่อง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561, โครงการสวยในซอย, กิจกรรมการจัดระเบียบกับนกพิราบ, การตั้งจุดกวดขันผู้ขับขี่บนทางเท้า จุดที่ 2, กิจกรรม No โฟม No พลาสติก, และติดตามงบประมาณประจำปี 2561,2562,2563 นอกจากนี้ได้ติดตามข้อราชการของฝ่ายต่างๆ ด้วย ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) 

#ภาพ-ธวัชชัย/ข่าว-ดวงกมล