Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

กำหนดสถานที่รับสมัครสมาชิกวุฒิสภา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
กำหนดสถานที่รับสมัครสมาชิกวุฒิสภา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

>>>>>>>ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ เขตลาดกระบัง ได้กำหนดให้ สำนักงานเขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกวุฒิสภา  จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน<<<<<<<