Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

ลาดกระบัง ชวนปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน(60+Earth Hour 2016) (7 มีนาคม 2559)

ลาดกระบัง ชวนปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน(60+Earth Hour 2016)

นางจิราภรณ์ วรเทพนิตินันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง แจ้งว่า เขตฯ ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2016) ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 20.30-21.30 น. ร่วมกับ 7000 เมืองทั่วโลกตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละเมือง ภายใต้แคมเปญ “พลังคุณ เปลี่ยนโลก” ด้วยการสื่อสารให้ทุกคนช่วยกันหยุดยั้งกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนมีจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะช่วยแก้ไขและบรรเทาสาเหตุที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์อันเกิดจากภาวะโลกร้อนในอนาคต