Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

ลาดกระบัง รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ(หนูณิชย์ พาชิม) (8 มีนาคม 2559)


ลาดกระบัง รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ(หนูณิชย์ พาชิม)

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง แจ้งว่า ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดกระบัง ดำเนินการรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน (หนูณิชย์ พาชิม) ซึ่งร้านที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การพิจารณาของกรมการค้าภายใน จะได้รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ อาทิเช่น การขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ การซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหารและก๊าซหุงต้มในราคาต่ำกว่าท้องตลาดและการสนับสนุนป้ายและถุงบรรจุอาหารมีตราหนูณิชย์ พาชิม สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ชั้น 4 สำนักงานเขตลาดกระบัง 02-326-9008