Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

ลาดกระบัง รณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออมเงิน (29 ม.ค. 2559)
ลาดกระบัง รณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออมเงิน ครั้งที่ 1

นางจิราภรณ์ วรเทพนิตินันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง แจ้งว่า ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้จัดทำโครงการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว โดยจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออมเงิน ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ 

ภายในงานจะมีกิจกรรมสันทนาการ และเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม “วิธีการออมเงิน เก็บเงินอย่างไร ที่ทำได้จริงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” มีการมอบกระปุกออมสิน รวมไปถึงอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
 

กำหนดการการจัดกิจกรรม