Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

เขตลาดกระบัง จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (18 ม.ค. 2559)

เขตลาดกระบัง จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

นางจิราภรณ์ วรเทพนิตินันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง แจ้งว่า เขตฯจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการครอบครัวรักการอ่าน ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ณ บริเวณบ้านหนังสือร่มเกล้า 4 แห่ง ประกอบด้วย บ้านหนังสือร่มเกล้าสวน 60 พรรษา , บ้านหนังสือนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนร่มเกล้า1 , บ้านหนังสือร่มเกล้าโซนหลังคาเขียวและบ้านหนังสือร่มเกล้าโซนหลังคาแดง เขตลาดกระบัง โดยภายในงานจะมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการให้ความรู้เทคนิคการอ่านขั้นพื้นฐาน เทคนิควิธีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมวาดภาพ เรียงความ เล่านิทาน มอบของขวัญ ของที่ระลึก รวมทั้งอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฟรี ตลอดงาน ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป