Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยเลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีกระแสน้ำขึ้น เกรงจะกระทบประชาชน