Main Menu
BANGKOK PORTAL


Thai Auction(วิธีประมูลอิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมางานปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมางานปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เอกสารแนบ