Main Menu
BANGKOK PORTAL


สมัครงาน

เขตคลองเตยรับสมัครบุคคลเป็นอาสาสมัครลานกีฬา
สำนักงานเขตคลองเตยเปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครลานกีฬา คุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จบการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองเตย ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. (วันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2240 2487
รายละเอียด