Main Menu
BANGKOK PORTAL


e-bidding(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

ประกวดราคา จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)