Main Menu
BANGKOK PORTAL


e-bidding(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซอยแยกสุขุมวิท 16 จากบ้านเลขที่ 188/1 ถึงระยะที่กำหนดให้ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์