Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตคลองเตย งดให้บริการงานทะเบียนบางส่วน ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาด สำนักงานเขตคลองเตยจึงของดการให้บริการงานทะเบียนบางส่วน และจะเปิดให้บริการเฉพาะงานทะเบียน ดังนี้

1. ในวันราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น.
- งานทะเบียนราษฎร ให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิด-ตาย การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
- งานบัตรประตัวประชาชน ให้บริการตรวจคัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
- งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการเฉพาะจดทะเบียนสมรส-หย่า และคัดรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป
2. ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-16.00 น. ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด-ตาย
   
    ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย จึงขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได่ที่ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2240 2482