Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

ในช่วงที่ COVID-19 กำลังแพร่ระบาด เราสามารถดูแลตัวเองด้วยการเลิกสัมผัสใบหน้าเพื่อ ลดเสี่ยง COVID-19 นะคะ #ลดการแพร่เชื้อ #COVID-19
ในช่วงที่ COVID-19 กำลังแพร่ระบาด เราสามารถดูแลตัวเองด้วยการเลิกสัมผัสใบหน้าเพื่อ ลดเสี่ยง COVID-19 นะคะ #ลดการแพร่เชื้อ #COVID-19