Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

คลองเตย#จิตอาสา Big Cleaning สวนสาธารณะ
(26 มี.ค. 63) เวลา 08.00 น. นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยนายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสวนสาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บริเวณอุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย โดยร่วมล้างทำความสะอาดพื้นที่ รวมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ต่างๆภายในสวนสาธารณะ