Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตคลองเตยฉีดพ่นละอองน้ำ ล้างผิวจราจร ลดปัญหาฝุ่นละออง
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทหารชุดกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย เขตคลองเตย สน.ท่าเรือ สถานีดับเพลิงคลองเตย ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ล้างทำความสะอาดถนนและฉีดน้ำเป็นละอองฝอยในอากาศ เพื่อลดฝุ่นละออง ณ บริเวณถนนอาจณรงค์ ตั้งแต่แยกอาจณรงค์ถึงแยกกล้วยน้ำไท โดยร่วมกันฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ และล้างผิวจราจรเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ และเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร