Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

คลองเตยพัฒนาเก็บขยะมูลฝอยพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยนายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.ร.19 พัน 3 ร่วมกิจกรรมพัฒนาความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณชุมชนล็อค 1-2-3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ปรับพื้นที่กองขยะเดิมให้เป็นสวนหย่อมต่อไป