Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

คลองเตยพัฒนาเก็บขยะมูลฝอยพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ณ บริเวณชุมชนล็อค 1-2-3 เขตคลองเตย โดยมี นายประเทืองวิทย์ ดีใจผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยจิตอาสา พัน.ฉก.ทม.904 ม.1 พัน 1 รอ.เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.ร.19 พัน 3 ส.น.ท่าเรือ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม