Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตคลองเตยมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย มอบหมายให้นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง ทหารจาก ร.19 พัน 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิท 22-36 และถนนภายในซอยสุขุมวิท 22 ตรวจดูสภาพปัญหาพร้อมสั่งดำเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน