Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตคลองเตยปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลเพื่อเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตคลองเตย โดยมีคณะผู้บริหารเขต ทหารจาก ร.19 พัน.3 สน.ในพื้นที่ สดพ.คลองเตย ศูนย์บริการสาธารสุข 10,41 ผู้แทนสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) ผู้แทนสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 อปพร. และมูลนิธิร่วมกตัญญู
ร่วมพิธี