Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

คลองเตยร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่ากทม.
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยนางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ร่วมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)