Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

คลองเตยร่วมวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย มอบหมายให้นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ นายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ถนนพระรามที่ 3 เขตคลองเตย โดยมีนางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนปัญญาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิพิธี