Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองเตย
ขอเชิญสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองเตย เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองเตย ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย