Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตคลองเตยร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนดาราคาม 26/10/57
สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกับ ผอ.โรงเรียน ดาราคาม คณะครู และ จนท.ทหาร ชุด ชป.กร.คลองเตย กองพันทหารม้า ที่ ๑ รักษาพระองค์ ร่วมกันทำความสะอาด และปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนดาราคาม