Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตคลองเตยมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ 23/10/57
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมคณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิท ดูสภาพปัญหาพร้อมสั่งดำเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน