Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตคลองเตยมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ 20/10/57
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขคลองเตย พร้อมคณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิท เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบายปรับปรุง ภูมิทัศน์ถนนสวย10 สาย