Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตคลองเตยจับมือวัตสันรวมพลังปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิทและถนนรัชดาภิเษก 16/10/57
นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย คุณร็อด เร้าท์ลี่ย์ กรรมการผู้จัดการ และคุณนวลพรรณ ชัยนาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด นำคณะผู้บริหารเขต พนักงานบริษัทเซ็นทรัล วัตสัน จำกัด และเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสุขุมวิทและถนนรัชดาภิเษก ตามนโยบายของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เพื่อพัฒนา ความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่ามอง