Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตคลองเตยประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการและลูกจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557 มอบนโยบายในการทำงาน ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มุ่งมั่น ตั้งใจทำหน้าที่เพื่อประชาชน พร้อมมอบของขวัญวันเกิดแก่ผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย