Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตคลองเตยตรวจพื้นที่สุขุมวิท 46/1 - 52
นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมคณะตรวจพื้นที่ ร่วมตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนนสุขุมวิท 46/1 - 52 เพื่อดูสภาพปัญหาพร้อมสั่งดำเนินการแก้ไขทันที บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่ามอง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น