Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

คลองเตย Best service จับมือชุมชนต้นแบบพัฒนาพื้นที่

เขตคลองเตย ลงพื้นที่ชุมชนเกาะกลาง สำรวจความต้องการของชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาคลองพระโขนงและพื้นที่ริมคลอง ตามโครงการ Best Servics "คลองสวย น้ำใส ใส่ใจคุณภาพชีวิต" ร่วมกันหารือปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมใต้ทางด่วนและพื้นที่ริมคลอง เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน