Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาคีเรารักษ์คลองเตยร่วมกรมศุลฯหนุนเศรษฐกิจชุมชน จัด 'ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน'
สำนักงานเขตคลองเตยในนามภาคีเรารักคลองเตย ร่วมเปิด "ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน" โครงการดังกล่าวได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ค้ารายย่อยจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ต่างๆจากทั่วประเทศได้นำสินค้ามาวางจำหน่าย เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการภายในชุมชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ค้าได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใข้จ่าย ทั้งนี้ นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ได้นำผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย เข้าร่วมจัดจำหน่ายด้วย โดยได้กล่าวว่า สำนักงานเขตคลองเตยจะดำเนินการขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตคลองเตย อาทิ กรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย ภาคีเรารักษ์คลองเตย และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมจัดโครงการในลักษณะนี้ขึ้นอีก โดยคาดว่าจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐาน และสามารถยกระดับให้ชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตยมีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในชุมชน พร้อมกล่าวเชิญชวนให้มาร่วมจับจ่ายใช้สอยในงานดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 บริเวณลานประชารัฐ (ข้างตลาดนัดกรมศุลกากร)​ มีสินค้าจัดจำหน่าย อาทิ พืชผักสวนเกษตรอินทรีย์ ปลาช่อนแม่ลา เสื้อผ้า เครื่องหนัง สินค้าอุปโภค-บริโภค และอื่นๆ อีกมากมาย