Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

คลองเตยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน
(10 ตุลาคม 2562)​ นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาความสะอาดศาสนสถาน โดยดำเนินการล้างทำความสะอาด เก็บขยะ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย โดยมีคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยจิตอาสา พัน.ฉก.ทม.904 ม.1 พัน 1 รอ. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวนประมาณ 100 คน ร่วมกิจกรรม