Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

คลองเตยประชุมผู้บริหารเขต กำกับติดตามการทำงาน
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเขตคลองเตย ครั้งที่ 14/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตคลองเตย มอบนโยบายการปฏิบัติงาน กำกับติดตามการทำงานของทุกฝ่าย ให้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  "NOW" "ทำจริง เห็นผลจริง"