Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

คลองเตยพัฒนาทำความสะอาดคูน้ำปรับภูมิทัศน์
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาความสะอาดคูคลอง ณ บริเวณคูน้ำข้างซอยแสงชัย เขตคลองเตย โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคูคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว โดยมีนางเบญญา อินทรวงศ์โชติ นายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยจิตอาสา พัน.ฉก.ทม.904 ม.1 พัน 1 รอ. เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.ร. 19 พัน 3 สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวนประมาณ 100 คน ร่วมกิจกรรม