Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตคลองเตย แจ้งหยุดให้บริการงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ประจำสำนักงานเขต ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2126 6902