Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

คลองเตยรับการตรวจเยี่ยมการทำงาน
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงานของสำนักงานเขตคลองเตย ให้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร "NOW" "ทำจริง เห็นผลจริง" พร้อมทั้งตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการอบรมคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยมีนายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล