Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

คลองเตยพัฒนาเก็บขยะมูลฝอยพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ณ บริเวณชุมชนล็อค 1-2-3 โดยมีนางเบญญา อินทรวงศ์โชติ นายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยจิตอาสา พัน.ฉก.ทม.904 ม.1 พัน 1 รอ. เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.ร. 19 พัน 3 สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม