Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตคลองเตยแจ้งปิดจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย แจ้งว่า ตามที่ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 และกำหนดให้จัดการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. นั้น
                 ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กล่าวต่อไปว่า สำนักงานเขตคลองเตยจึงมีความจำเป็นต้องจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นกรรมการประจำที่เลือกตั้ง พร้อมตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง และปฏิบัติหน้าที่อื่น  จำเป็นต้องให้ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย มาปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งล่วงนอกเขตเลือกตั้ง ณ สำนักงานเขตคลองเตย จึงขอปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 และขออภัยมา ณ โอกาสนี้
                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตคลองเตย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2240 2483