Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตคลองเตยตรวจติดตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ในสถานประกอบการ
(27 มี.ค. 64) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจตรา กวดขัน และให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ ประเภทโรงแรม ซึ่งมีบริการร้านอาหาร ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สปา ออนเซ็น และห้องประชุม ณ โรงแรมครอสทูไวบ์กรุงเทพสุขุมวิท ถ.สุขุมวิท 52 แขวงพระโขนง ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ เป็นต้น ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
>> ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เขตคลองเตย มีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด