Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

คลองเตยตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนนพระรามที่ 4
(วันที่​ 1 มี.ค. 2564) นางสาวปิยธิดา​ นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย นำทีมเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่บริเวณถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกพระโขนง ถึงแยกกล้วยน้ำไท ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผิวจราจร ทางเท้า ฝาท่อ ตะแกรง ท่อระบายน้ำ ป้ายต่างๆ การจัดระเบียบผู้ค้า ฯลฯ ดูสภาพปัญหาพร้อมสั่งดำเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน