Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

คลองเตยร่วมหารือร่วมกองทัพพิจารณาซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
พล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 เป็นประธานการประชุมหารือโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ทภ.1 ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเขตคลองเตย โดยมีนายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยนายชาติชาย กุละนำพล นายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมประชุม โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนแออัด