Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

คลองเตยจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล "ขยะสร้างบุญ"
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานในกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล "ขยะสร้างบุญ" ณ วัดสะพาน โดยมีหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกิจกรรม รวมยอดเงินบริจาค 34,290 บาท เพื่อลดปริมาณขยะ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะและลดใช้ทรัพยากร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) NOW "ทำจริง เห็นผลจริง"