Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตคลองเตยมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่บริเวณถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกกล้วยน้ำไทถึงแยกพระโขนง ตรวจดูสภาพปัญหาพร้อมสั่งดำเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง)​ "NOW" "ทำจริง เห็นผลจริง"