Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

คลองเตยเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย โดยมีนายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย ให้เกียรติเป็นวิทยากร