Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายขจิต รองปลัดกทม.ตรวจเยี่ยมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ นายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ผู้แทนสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักงานเขตคลองเตย ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองเตย (ศูนย์เยาวชนคลองเตย)​ โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันโรคผิวหนัง ร.พ.สงฆ์ ร.พ.นพรัตน์ราชธานี สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ศบส.41 (คลองเตย)​ ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย (บ่อปลาวาฬ) ระหว่างเวลา 08.00 น. – 15.00 น. ภายในงานประกอบด้วย 
1.การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไป จุดบริการทางการแพทย์ 9 station
2.บริการทันตกรรม บริการอุดฟัน ขูดหินปูนและตรวจโรคช่องในปาก
3.บริการตรวจตา ตรวจวัดสายตา คัดกรองต้อกระจก และส่งผ่าตัดตามสิทธิการรักษา
4.บริการสุขภาพจิต คัดกรอง/ประเมินสุขภาพจิต ประเมินภาวะความตึงเครียด ซึมเศร้าและให้คำปรึกษา รวมถึงการตรวจสุขภาพจิตในเด็กโดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งภายในงานวันดังกล่าวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยให้นำบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานด้วย