Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตคลองเตยมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย มอบหมายให้นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยทหารจาก ร.19 พัน.3 ร่วมตรวจพื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิท 2-16 ตรวจดูสภาพปัญหาพร้อมสั่งดำเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน